top of page

Het Bestuur

Grote piano

Jan Schinkel 

Voorzitter

06 205 544 746

janschinkel@planet.nl

Hans Pels

Secretaris

06 39198403

purmerendsmannenkoor@gmail.com

Ben Wijering 

Penningmeester 

0299 641 596

b.wijering@planet.nl

KvK 406 25 866

Noord-West Holland 

Rekeningnummer NL 45 INGB 000 613 1453

t.a.v. Penningmeester P.M.K.

bottom of page